طنز روز

در همین بخش

اين يکی بدون شرح!

شنبه 2 فبروری 2008

حمام آفتابی استاد!

شنبه 2 فبروری 2008

طنز کمباور کابلی

پنج شنبه 31 جنوری 2008, توسط فرزانه افبال

پرويز کامبخش و يک کارتون

دوشنبه 28 جنوری 2008

بازهم چور!

چهار شنبه 23 جنوری 2008

پارلمان: يک کارتون و يک خبر!

سه شنبه 22 جنوری 2008

طومار جنگ سالاران؟

سه شنبه 22 جنوری 2008

مردم نياز به امنيت دارند!

دوشنبه 21 جنوری 2008

چه یک چادری مقبول!

شنبه 19 جنوری 2008

جستجو در کابل پرس