عکس روز

در همین بخش

نمايی از باميان باستان

پنج شنبه 24 آپریل 2008

گندم گران شده است!

پنج شنبه 17 آپریل 2008

يک خانه ازخشت خام دردايکندی

چهار شنبه 16 آپریل 2008

يک مکتب در نورستان!

چهار شنبه 16 آپریل 2008

باز هم همين حمل و نقل سنتی!

دوشنبه 14 آپریل 2008

کودکان!

شنبه 12 آپریل 2008

کار کودکان!

شنبه 12 آپریل 2008

کشاورز: نهال، گُل

يكشنبه 6 آپریل 2008

اين هم نوعی از زندگی!

يكشنبه 6 آپریل 2008

گلبهار ولايت پروان: يک کشاورز

چهار شنبه 2 آپریل 2008

سلام کودکان وطن!

سه شنبه 1 آپریل 2008

جستجو در کابل پرس