عکس روز

در همین بخش

نمايی از شهر کهنه ی ضحاک

پنج شنبه 28 فبروری 2008

زندگی يک سگ در کابل!

چهار شنبه 27 فبروری 2008

از دريچه ی بودا

جمعه 22 فبروری 2008

سلام همسايه ی بودا!

يكشنبه 17 فبروری 2008

دست افشانی و پایکوبی شکوهمند

پنج شنبه 7 فبروری 2008, توسط جعفر رضایی

بدون شرح

جمعه 18 جنوری 2008

ما مکتب می خواهيم!

يكشنبه 13 جنوری 2008

ازچشم دوربین

يكشنبه 13 جنوری 2008, توسط جعفر رضایی

جستجو در کابل پرس