گوناگون

در همین بخش

بزکشی = ورزش ملی

پنج شنبه 27 دسامبر 2007, توسط علی جواد دهقان

المپیک 2008 نزدیک است!

شنبه 22 دسامبر 2007, توسط علی جواد دهقان

افغانهای عاشق کریکت

دوشنبه 3 دسامبر 2007, توسط علی جواد دهقان

فابرگاس: ونگر باهوش است

دوشنبه 26 نوامبر 2007, توسط علی جواد دهقان

جستجو در کابل پرس