صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > وداع با خوابگرد ها!

وداع با خوابگرد ها!

کرزی؛ دیگر اسمیست که معرف خودش است و یاد آور ناکامی ها و حسرت های بسیاریست که به بهای فرصت ها و امکانات وسیعی خریده شده .
احمد بهار چوپان
پنج شنبه 30 جولای 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تابستان امسال افغانستان را تب و تاب انتخابات گرمتر از گذشته ساخته است. اینک فضای کابل مجبوراست در کنار همۀ آنچه هوا را آلوده و غیرقابل تحمل و تنفس ساخته است، گزافه گویی های کاندیدان سیرشمار را نیز به روی دوش بکشد.

کاندیدانی که بیشتر به " خوابگرد " ها مانند اند! از دنیا و مافیاها جز همان خام تنیده های خود شان ، عینیت و حقیقتی را درک نکرده بی گدار به آب زده اند.

در این میان اما آنکه یک سر و گردن از دیگران بالا تر می نشیند؛ آقای کرزی است!

کرزی؛ دیگر اسمیست که معرف خودش است و یاد آور ناکامی ها و حسرت های بسیاریست که به بهای فرصت ها و امکانات وسیعی خریده شده .

اندکی قبل از شبی که این سطور رقم بخورد، به سلسلۀ برنامه های " مباحثات انتخاباتی " شبکۀ جهانی
تلویزیون آریانا، آقای نصیر فیاض، تهیه گر و برندۀ برنامه میزبان دکتر وحید عمر، رئیس ستاد انتخاباتی حامد کرزی، و آقای بدلباس دیگری از کارمندان – رضاکار به قول خود آن آقا –ستاد انتخاباتی آقای دکتر عبدالله عبدالله، که متاسفانه اسم شان فراموشم شده بود که در جریان گفت و شنید ها مسایل و نکاتی جالب و قابل تعمقی عنوان شدند و اینک در حاشیه آن .

آقای دکتر وحید عمر، با آنکه در مقایسه با سایر کسانی که مسوولیت ستاد انتخاباتی این یا آن کاندیدا ها را دارند جوان است، ولی سخنور خوبیست و حد اقل در برنامۀ که آماج نظر بنده است ، برحریف خود مسلط بود و توانست او را در تنگا قرار دهد.

آقایی که به نمایندگی از ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله،در برنامه اشتراک داشت برضعف های مدیریتی کرزی،
نقض ساختار حکومتی حاکم برکشور، تکرار اشتباهات و چرخیدن برمحور گسستن ها و پیوستن های آقای کرزی با شخصیت های از میان اقوام ، و ضرورت تغییر نظام صحبت میکرد اما نه مستدل و مدلل که بتواند شنونده را اقناع کند.

مثلا وقتی همین آقای رضا کار در ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله، از سوی نصیر فیاض ، مورد سوال قرارگرفت که شما میفرماید تغییر ساختار ریاستی به صدارتی پارلمانی ، منظور شما از کدام نوع این ساختار است ، زیرا نمونه های متفاوت از این نوع نظام درکشورهای مختلف جهان حاکم اند، روشن شد که آقا چندان سررشتۀ از موضوع ندارند و متاسفانه تا آخر هم قادر به دفاع از مواضع و دیدگاه های کاندید مورد نظر خود نگشتند.

اما آقای دکتر وحید عمر.

این آقا با آنکه برروند برنامه مسلط بود و پاسخ سوالات را بخوبی ارائه میکرد، اما درعین حال مثل آن سخن میگفت که گویی مردم و مخاطبین کرزی را نمی شناسند و برای دو دوره در راس امور کشور او را نیاموزده اند !
جایی آقای عمر با لحنی که حکایت از نارضایتی ایشان میکرد، از سخنرانی دکتر عبدالله در جمع دانشجویان دانشگاه کابل یاد آوری کرد و گله نموده فرمود که متعجب است چگونه آقای دکتر عبدالله از کارکرد هشت سالۀ دولت و رئیس دولت انتقاد میکند در حالیکه خود برای مدت مدیدی در همان دولت و زیر نظر همین رئیس دولت تصدی پست مهمی را به عهده داشته است.

توقع میرفت که آقای رضا کار، که به نمایندگی از ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله به برنامه آمده بود، طوری پاسخ میداد که حق آقای عمر را کف دستش میگذاشت اما چنین نشد!

اینک بنده اگرچه دیگر هنگام ، ولی به مقصد اینکه به آقای وحید عمرگفته باشم که بیشتر از این با توهم و در پیش گرفتن شیوۀ " خوابگردی " نمیتوان مردم را اغفال کرد به پاسخ ایشان می پردازم، با تصحیح این نکته که عرایضم به هیچ صورت به معنایی جانبداری از دکتر عبدالله یا کاندید دیگری نیست.

آقای دکترعمر!

وقتی سوال انتقاد از کارکرد هشت سالۀ کرزی و نظام فاسد تحت اداره اش میرود، احتمالا دکتر عبدالله بهتر و بیشتر از دیگران میتواند خرده بگیرد، انتقاد کند و حتی افشاگری کند !

چرا ؟ برای آنکه درست همان نکتۀ ایکه شما آقای عمر با تکیه برآن تلاش کردید تا استدلال تانرا در رابطه به نادرست بودن انتقادات دکتر عبدالله از روش های مدیریتی آقای کرزی ، استوار سازید ، به او اجازه میدهد تا با جرئت از کرزی و دولت ناکام او انتقاد کند.

دکتر عبدالله، از نخستین روز های که سرنوشت دولت موقت پس از طالبان در همایش " بن " رقم میخورد با جریانات ، طرف ها و شخصیت ها و افراد آشنا بود و این روند پیش نظر او شکل گرفت.

سپس همگام با کرزی، و تیم همراه او برای چند سال جزء مهمی در بدنه و کابینه دولت گشت و از درون شاهد کجروی های کرزی و حواریون ایشان بود و ایکاش در همان آوان پرده از روی سیه کاری های جناب کرزی و اطرافیان شان برمیداشت و اتمام حجت میکرد، اما شاید هنوز هم دیر نباشد و حد اقل در این برهۀ حساس و سرنوشت ساز تاریخ کشور ما با برملا ساختن آن حقایقی که شاهد بوده است مردم را از اشتباه مکرر انتخاب کرزی ، برحذر دارد.

از سوی دیگر، این تنها دکتر عبدالله نیست که با بیرون شدن از کابینه ،انگشت انتقاد برداشته و کرزی را به چالش کشیده باشد!

در مقیاس داخلی و از جمع همکاران نزدیک آقای کرزی، بسیارند شخصیت های که امروز شدید تر از دکترعبدالله به عملکرد های دولت و رئیس دولت می تازند.

شناخته شده تر از دیگران در این جمع، آقای دکتر اشرف غنی احمد زی، تشریف دارند که ایشان نیز زمانی با ترک گفتن پست شان در بانک جهانی، به کابینه کرزی پیوستند و اتفاقاُ یکی از مقتدر ترین چهره های تصمیم بگیر در حلقه وزرا بودند.

دکتر اشرف غنی احمد زی، که سوابق کاری و تحصیلات اکادمیک اش خیلی بهتر و بیشتر از مجموع کاندیدا های دیگربه نظر میرسد، و طرح ها و برنامه های که ایشان برای آینده ترسیم میکنند، مثلا ایجاد زمینه یک میلیون شغل و چندین میلیون واحد مسکونی، نکاتیست که خط مشی او را از خط مشی سایرکاندیدا ها متمایز میسازد در آگهی کوتاهی که روزانه چند بار از طریق تلویزیون آریانا پخش میگردد ، آقای احمد زی به قانوان احوال شخصیه اشاره کرده و کرزی را متهم میسازد که قانونی را ناخوانده و نادانسته امضا نموده است که آزادی ها و حقوق حقه زنان را محدود میسازد!

دکتر احمد زی، با وجود آنکه چنین وجوه امتیاز را دارااست؛ یکی از چهره هائیست که اگر آغازگر گفتمان ها و طرح های انحصارگرانه نباشد، از مشوقین جدی آنست و گفته میشود که هم او در هنگام تصدی و تسلط برشاهرگ مالی کشور، از پرداخت بودجه لازم برای وزرات های دفاع ، داخله ، و بعدا آموزش و پرورش خود داری مینمود با این استدلال که کمک های جامعه جهانی به بازسازی و نوسازی افغانستان اختصاص دارد، نه برای تغذیه نهاد های جنگی و شخصیت های جنگ سالار!

در ضمن ایشان بودند که وقتی ریاست دانشگاه کابل را به عهده گرفتند، پیشنهاد کردند تا زبان تدریس در آن دانشگاه از پارسی به انگلیسی تغییر یابد تا زمینه ساز ارتقا سویه علمی دانشجویان گردد!

و امروز با تمام اینها ، پیشنه ی کاری آقای کرزی و دولت تحت ریاست ایشان را جداَ مورد سوال قرار میدهد!
مگر آقای دکتر وحید عمر، آخرین مطلب روزنامه انگلیسی گاردین را نخوانده و حتی در موردش نشنیده اند که با چه الفاظ رکیکی دولت آقای کرزی را مورد نکوهش قرار داده است؟ روزنامه ی که همین یکی دو سال قبل هفته وار برای رئیس جمهور منتخب افغانستان! لقب های خوشایند اهدا میکرد و محاسنی در او میدید و می جست که جز انگلیس شاید دیگران قابلیت درک و دریافت آن محاسن را ندارند!

سبب این تغییر عقیده آیا چیست ، جز ناکامی و عقبگرد های فاحش دولتی که در راس آن آقای کرزی با داشتن حمایت ابر قدرت ها قرار داشت!

آقای وحید عمر!

شما در بخشی از سخنان خود، علت اصلی رویگرد گزینشی آقای کرزی را برای معاونین ، تلاش برای ایجاد مشارکت دانستید و خاطر نشان ساختید که کاندید شما از پی آنست تا زمینه مشارکت نیرو ها و شخصیت های مطرح را در قدرت سیاسی فراهم آورد و بدینوسیله صلاح ملت و مملکت خویشرا تضمین نماید!

بنا به فرمایشات شما انزوای نیرو ها و شخصیت های که آقای کرزی بار دیگر پس از چند بار راندن به باز خواندن آنها پرداخته ، را ضرر بار دانسته و آینده را بدون حضور مستقیم آنها در قدرت ناپایدار ترسیم کردید!
جا دارد بخاطر بیارید، که در اصل دولت موقت که جایگزین رژیم خونریز و دد منش طالبان گشت، نتیجه مشارکت همین نیرو ها و همان شخصیت ها بود!

با تشریک مساعی همین نیرو ها بود که امریکا ولو برای مدت کوتاهی طالبان را از صحنه خارج ساخت و با تکیه به بازوی همان نیرو ها دولت موقت و در راس آن آقای کرزی اولین گام هایش را برداشت!

چرا آن مشارکت دیر نپائید ؟ و چی شد که به همیاری و همباوری نرسید و به حرکتی فراگیر و کانالیزه تغییر شکل نداد و در نیمه راه درز برداشت و پس لرزه هایش اجتماع را نیز به جزایر بیشتری پارچه کرد!

وقتی آقای وزیر خرم، به عنوان شایسته ترین شخصیت برای احراز مقام ارزشمند متولی فرهنگی کشور از درون همین " مشارکت " عرض اندام کرد و با هرگامش ارزشهای فرهنگی را زیرپا های بی ریخت و هراس انگیزش له کرد آنوقت مگر آقای کرزی متوجه نبود که زمینه های مشارکت و مفارقت را خراب کرده است؟

بنا آقای وحید عمر !

شما استعداد و انرژی خویش را صرف تعبیر و تفسیر حرفها،حرکات و سکنات شخصی می نماید که مردم او را خیلی خوب در طول هشت سال " دور خود " چرخیدنش شناخته اند.

مگر آقای کرزی چه حرف و برنامه ی تازه یی عنوان کرده اند که نمایانگر دیدگاه جدید و استراتیژیک ایشان به مسایل و آینده کشور و مردم باشد؟

ایشان از اول کار نیز دلش برای به آغوش کشیدن ملاعمر و حکمتیار می تپیید و حالا شاید با شدت بیشتری به دیواره های قفس سینه اش می زند !

ایشان درست در آخر خط متوجه شده اند که اراده شخصی ، استقلال رای و آزاد منشی عناصر گرانبهای اخلاقی اند که درکنار حمایت خارجی ، میتوانند تاثیر گذار و جاذبه آفرین باشند، اما حالا حرفها و گردن افرازی های جناب ایشان بیشتر به پراگنده گویی کسی شبیه است که در عالم خواب صحبت کند یا از عالم خواب صحبت کند یعنی یک " خوابگرد " !

شاید آقای کرزی شخص خوش قلب و صواب اندیشی باشند؟ اما بدون شک که برای اداره و سرو سامان دادن به وضع کشوری مثل کشور ما و عبور آن از بحران های گوناگون تنها صواب اندیشی و خوش قلبی کافی نیست و این حقیقت را دستاورد های دولت برسراقتدار و رئیس چند مرتبه یی آن هویدا میسازد!

برای عملی گشتن و جا افتادن و نتیجه دادن نیت های صواب، باید روش های درست و دقیق و علمی و عملی را نیز اختیار کرد در غیر آن :" همراه شدن نیتی صواب با روشی نا صواب کمترین عیبش اینست که نا پایدار است ." !

از اینها که بگذریم، مردم ما که جمع کاندیدان در تلاش اند تا به هرنوعی و نحوی نظر شانرا جلب نموده ، رای شانرا بدست آرند باید از گذشت روزگار به قدر کافی آموخته باشند و توجه نمایند که اگر قرار است رای بدهند و انتخاب نمایند ، پس تنها به دانستن نیات فلان کاندید اکتفا نکرده بکله " روش " های پیشنهادی ایشان را مورد کنکاش و مداقه قرار داده و به آنی رای بدهند که همراه با نیتی صواب ، روش صوابی را برای عملی کردن نیاتش نیز پیش پای مردمش میگذارد !

مثلا گاهیکه صحبت از صلح با طالبان و تقسیم قدرت با آنها میشود، و امروزه از آقای کرزی تا گمنام ترین و کم شانس ترین کاندید تفاهم با طالبان را شعارمیدهند، توجه باید داشت که این تفاهم به کدام قیمت و با چه تضمین و از کدام راه حاصل شدنی است ؟

از جانبی تا زمانیکه کاندید یا شخص و شخصیت مطرح یا هم گمنامی ، طرح روشن و تئوری مدونی برای عدالت و اجرای عدالت در کشور ارایه نکرده، دیگر به عملی بودن شعار های او نباید دل بست!

زیرا اگر چنین نباشد و کاندیدی که امیدوار رسیدن به کرسی ریاست جمهوری است ، به این اصل مهم یعنی عدالت توجه نداشته باشد ، بدون شک ما بار دیگر در چنبره ی قدرت غیرمسوول اسیر خواهیم گشت و قدرت غیرمسوول از اولین نشانه هایش اینست که مصالح ملی را تشخیص نمیدهد و برنمی تابد!

رئیس جمهور یعنی شخصی که وظیفه دارد و مسوول است تا به آواز جمهور گوش دهد و این نخستین چیزیست که در دنیا از آنها خواسته میشود!

پس بیائید به " عدالت " رای بدهیم ! و از شکل گرفتن چند باره ی " قدرت غیر مسوول " در کشور جلوگیری کرده آینده یی فرزندان مانرا تضمین کنیم !

با " خوابگرد " ها و خواب هایشان وداع بگوئیم ، و حقیقت اوضاع کشور را پذیرفته شخصیتی را بر گزینیم و برکشیم که با عینیت ها و ذهنیت های " جمهور" آشنا باشد و جمهوری را برخواسته های آنها استوار سازد نه بر " گرده " هایشان !

نزديک به يک ميليون دالر اختلاس، نمونه تجربه مدیریتی عبدالله عبدالله

عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در برنامه ای از تلویزیون طلوع، تجربه ی مدیرتی خود را ارزشمند توصیف کرده و آن را يک نقطه مثبت دانست. نمونه ای از تجربه ی عبدالله عبدالله در بخش مدیریت را با هم در سند اختلاس محراب الدین مستان، دیپلمات وزارت امور خارجه عبدالله عبدالله بخوانیم

جمعه 24 ژوئيه 2009


اشرف غنی احمدزی، حضور ضعیف در انتخابات و اتهام جاسوسی علیه او

حامدکرزی اکنون تبديل به يکی از منفورترين افراد در افغانستان شده است.

پنج شنبه 21 مه 2009

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • برادر محترم و نویسنده خوب آقای چوپان!

  تحلیلی خوب و با ارزش؛ جای داشت که یک فرد سخنور از طرف داکتر صاحب عبدالله هم میبود. داکتر یوسف که به نمایندهگی از داکتر صاحب عبدالله بود ، شخصیت بزرگواری هستند، ولیکن نه سخنور. به هر صورت یک نکته را برای شما بازگو کنم که وحید عمر در کدام رشته داکتری ندارد که شما اورا داکتر وحید عمر خطاب میکنید. بنده تا جایکه فکر میکنم ایشان صنف 12 را خوانده و بس. و او سخنگوی کمپاین کرزی است نه ریسس کمپاین. رییس کمپاین کرزی حاجی دین محمد یکی ار چپاولگران جلال آباد است. که شما اگر از طریق رسانه ها شنیده باشید. خواهر زاده و یا برادر زاده ایشان که بدلیل قاچاقبر مواد مخدر بودن و دستگیری وی با مواد مخدر دادگاه اورا به بیشتر از 15 سال حبس نموده بود، که کرزی با حکم فوق العاده که خلاف قانون قضای کشور است، ایشان را به دلیل این که خواهر و یا برادرزاده ریسس کمپاین ایشان است، از بند رها کردند. حالا دیگر از این حکومت فاسد و مفسد مردم چه انتظاری دارند؟؟

  • برادر

   ما که از کرزی پشتبانی میکنیم به این دلیل که اینقدر کار کرده است

   اما شما که از عبدالله حمایت میکنید ایا در سراسر افغانستان کدام خدمت از وی دیده اید.
   ایا کدام گام مثبت در زمان وزیر بودنش دید اید.

   بلی عبدالله کار کرده است اما فقط برای پنچشیر ها نه بتمام افغانستان

   از این رو کرزی بهتر شخصیت است برای تصدی پوست ریاست جمهوری افغانستان

   29 است روز پیروزی حامد کرزی

   کارکرد های جلالتمآب حامد کرزی

   در 5 سال گذشته جلالتمآب حامد کرزی در بخش های تقویت تعلیم و تربیه ، خدمات صحی ، بازسازی تاسیسات دولتی ، شاهراه های
   اشتراک مردم در بخش های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، کلتوری ، خدمات مخابراتی ، پولیس ، اردوی ملی ، نظام دولت ، زمینه تحصیل ، اشتراک افغانستان در سازمان های بین المللی ، ایجاد نماینده گی های سیاسی در 90 کشور جهان، خدمات ترانسپورتی ، مشارکت ملی ، وحدت ملی ، ایجاد سرمایه گزاری های داخلی و خارجی ، و دیگر چیزهای که شما در 7 سال پیش شاهد یکی از این ها نبودید ، اینها همه کارکرد های حامد کرزی می باشد.

   شعار:

   ما مشارکت ملی میخواهیم نه ، حکومت ائتلافی
   افغانستان آزاد و سر بلند میخواهم

   تشکرار

 • بهمان اندازه ايکه جناب کرزي درهشت سال گذشته به خواب خرگوش فرورفته بودوازطرف تيمش سرودلاي لاي برايش خوانده ميشد,بهمان اندازه مردم ماهوشياروبيداراندوخوب را ازبدتفريق نموده ميتوانند.اگرچه درين اواخرکمي ازين خواب خرگوشي بيدارشده وگفته که اگرجناب ايشان دوباره اگرباصطلاح انتخاب شونددرتامين صلح کوشش خواهدکردولي سوال اينجاست که در هشت سال گذشته چه کرديدبه جز خواب که درپنجسال اينده بکنيد؟اگرباندازه يک گرام از مغز خوابيده ايشان اگر بيدارشده باشد,حالا هم دير نشده ازکانديد بودن خويش صرفنطر بکندواگر هم نکند, ديگردربين مردم جاندارد.باعرض حرمت.

 • شــايسـته نيست که هر ناسـيونالست تنگ نظر ، هر تبار پرست افراطی ، و هر آب اورده تصادفی حاکم ملتی . زعيم کشور . و رهبر نظامی تعين . انتخاب ويا نصب گردد !
  تاريخ جهان و بخصوص تاريخ معاصر ۲۰۰ سال اخير افغانستان گوأ ست که رهبران متعصب . خشک . قومگرا . تصادفی . بدون بيز دانش مسلکی . اداری . سياسی . وجهان بينی علمی نتوانسته مصدر خدمت ، صداقت ، وفا ، صفا ، برای کشور وملت شوند !
  داکتر عبدالله عبدالله از جوانی با افکار قومگرای تنگ نظرانه . روحيه باطل سمت و زبان پرستی شهرت داشت و دارد . انستيوت طب کابل را با سازش و بافت خاص مصلحتی با رژيم وخت با پايان رسانيده با افکار پراگنده وپاشيده به جهات به اصطلاح [ جهادی ] پيوست و يک باره مورد سنگ فروش معروف قرار گرفت ؟؟!!
  فعاليت جانبی عبدالله با شورای نظار باعث دو دور مذاکرات مخفی « مسعود » با قوای «40» متجاوز روس گرديد . و با اين تحرکات استخباراتی توانست در خيرات [ بن ] منحيث مهره مطمين تبار گرايان و کاخ نشينان « ستاره ســــرخ » شرکت واز اطم بخشی « بن » برايش چوکی کليدی وزارت خارجه رسيد ؟؟!
  عبدالله وزارت خارجه را در اندک زمان به شورای نظار تبديل عناصر چون < مستان > < داود پنجشيری برادر دستگير پنجشيری . داود مير . جواد . جلندر . قلندر . گدا . پنأ ووو را که از سواد عادی بهره نداشتن به صفت سفير ونايب سفير . شاژدافير لندن . تعين و وزارت را به محل عياشی .فحاشی تبديل و گويا از نگاه نمايشی نه علمی « موسی شفيق » دوم وزير تعين گرديده باشد . هر دريشی وزير ساخت پاريس و لندن بود دست کم < 50 > جوره دريشی . موتر جديد « Hammer » به قيمت < 235000 > دالر درخواست و برای خود خريد که در داخل موتر سامان آرايش .لباس . وزير موجود بود ؟!
  در مدت که نسبت عدم دانش ديپلوماتيک و عدم شفافيت ار کار کنار زده شد اقای عبدالله يک باره < کمونست سرخ > از اب بيرون آمد و همه سوابق و ظوابط قبلی را فراموش نموده با جنرال کمونستی « علومی » طرح رفاقت و اتحاد را ريخت که بعدها گلاب زوی نيز در اين اتحاد نامقدس پيوست ؟!
  بنأ هم وطن اين ادمک های رنگ شده که هم اکنون بالاتر از قدرت وظرفيت خود جفنگ سرميدهند همه وهمه سر از يک کفن بيرون نموده همه در خدمت بيگانه .متجاوزين .اشغالگران فعلی وقبلی قرار دارند اگر حامد کرزی را 100% ناقص بدانيم ضرورت است که گفت و نوشت عبدالله .اشرف غنی . تنی . منگل .بشردوست . پدرام . مذهبی . ميرويس ياسنی . سيد جلال وووو همه صاحب صفت و شايستگی نبوده همه به شکل با استخباراتی .کشوری . سيستمی . منبعی . مرکزی وابسته پيوسته بوده .
  بنأ جوانک قومگرا و تنگ نظر بنام احمد [ چوپان ] هرجا همه جاه باد قوم پرستی . زبان ستيزی . سمتگرای خود را راه نموده که بسيار متعفن وگنديده ميباشد و نبايد چنين انسانهای سبک .ضعيف . بر خود نام [ چوپان ] گذاشت ؟!
  چوپان وچوپانی را مردان خرد و تقوا . دانش .بينش . پويا انجام دهند واکثرأ از ميان چوپانان انبيأ و نبی اخرزمان برخواسته شايستگی رسول الله پاک را نصيب شدند . و از اين « چوپان بچهگک » دهری ميطلبم که تو بايد « پدرام » باشی يا « بيژندپور »!!!
  و ســــــــــــلام سربلند باد ملت افغان « احمد شاه نجرابی »

  • جناب آقای احمد شاه نجرابی سلام برشما .

   فرمایشات شما مصداق همان فرموده حضرت خداوندگار مولانا هست که میفرماید: هرکسی از ظن خود شد یارمن!

   شما در سطوری که طی آن مقالت " وداع با خوابگردان " را نقد کرده اید جایی می نویسید:
   شــايسـته نيست که هر ناسـيونالست تنگ نظر ، هر تبار پرست افراطی ، و هر آب اورده تصادفی حاکم ملتی . زعيم کشوری . و رهبر نظامی تعين . انتخاب ويا نصب گردد !

   اگر به عرایض بنده با اندک خونسردی توجه میکردید، بنده نیز همین ها را که شما فرموده اید گفته ام ، شاید با تفاوت اندک در ساختار جملات و عبارات.

   و تاکید کرده ام که به هیچ روی با نوشتن آنچه از نظر شما گذشت، در صدد جانبداری از دکتر عبدالله یا کاندید دیگری نیستم زیرا ، به نظر بنده توجه این به نکته مهم که " چگونه باید حکومت کرد"! از دغدغه ی " چه کسی باید حکومت بکند" کارساز تر و با اهمیت تر است!

   آنجا که صحبت از ایجاد مشارکت از سوی سخنگوی ستاد انتخاباتی کرزی رفته است و بنده انگشت نهاده ام، اشاره به همین موضوع داشته ام که چرا با زیاده خواهی و تعصب و تنگ نظری زمینه های ایجاد اتحاد و اجماع ملی تخریب شد و آغاز گر آن حد اقل پس از فروپاشی ظاهری طالبان کی ها بودند ؟!

   مهمتر از همه اینکه تلاش کرده ام تا در حد توان خود این پیام را به خواننده آگاه برسانم که با خرد ورزی و تعقل به دنبال جوهره اصلی اخلاق و سرسلسله فضایل اخلاقی یعنی " عدالت " که یقینا آزادی و امنیت و رشد و تعالی و ترقی و خلاصه دولت – ملت شدن ، بدون اجرا و عملی شدن حقیقی آن میسر نیست ، باشند و از دنباله روی مسایل و نکات و نقاطی که میتواند احساسات آنها را تحریک کرده و به دنبال اهداف مجهولی بکشاند خود داری نمایند!

   اگر اینها که گفته ام و شما شاید دقیق توجه نکرده اید، به نظر شما رابطه یی با سر و لباس دکتر عبدالله دارد؟ که حق دارید بربنده سخت بگیرید، در غیر چه بغض و حسد و کینه و پیش داوری و دامن تری شما را وا میدارد تا بخود اجازه بدهید و حتی به اسم فامیل کسی مداخلت کنید؟

   وقتی پدر من تصمیم گرفت تخلص اشرا " چوپان " بگذارد، جناب کجا تشریف داشتید تا با اخذ اجازه از شما چنان میکرد؟

   هیچ کس بی دامن تر نیست اما دیگران

   باز می پوشند و ما بر آفتاب افگنده ایم

   بار دیگر تکرار می کنم در شرایط فعلی برای مردم ما سوال " چگونه باید حکومت کرد "!
   از سوال " چه کسی باید حکومت کند " کارساز تر و گره گشا تر است و جا دارد مردم بیشتر به این مهم فکر کنند که " چگونه باید حکومت کرد " !!!

   با عرض ادب
   احمد بهارچوپان

 • سلام خدمت كارمندان كابل برس و خواننده گان عزيز !!
  دراين شكي نيست كه حكومت فعلي يك حكومت ناكام تلقي مي گردد اما در يك كشوري كه تمام زير بناهاي اقتصادي فرهنگي سياسي و اجتماعي ان از بين رفته باشند اباد كردن و ايجاد يك نظام در ان به اين اساني امكان بذير نيست اما حرف اساسي در اين است كه كمك ها جامعه بين المللي تا كدام اندازه مفيد و ممد و اقع گرديده است !!!!
  حالا كه مردم افغانستان منتظر دور دوم انتخابات هستند و اميد مردم هم دراين دور بيشتر از دور اول انتخابات است بنا لازم است تا از نام هاي قوم و زبان و منطقه و سمت كسي را تهمت نبنديم و و قعا و اقعيت بين باشيم اقاي كرزي و اقعا با ديگر كانديدها يك سلسله تفاوت هاي را دارد كه همه كس از ان چشم بوشي كرده نمي توانند اقاي كرزي زماني بست رياست جمهوري را تصاحب كردند كه بنام يك نظام و جود داشت اقاي جوبان اين ازادي بيان مديون خون ميلون ها جوان است كه براي شما جرات داده است كه يك كسي را نقد كنيد و يا از او طرفداري كنيد اما ببيند نظام هاي قبل از اقاي كرزي را انها جه كردند انها چور كردند و اقاي كرزي انها را از كشورهاي ديگر كدايي كرد اما نويسنده ديگر كه اقاي دين محمد را چباولكر معرفي كردند بايد استناد به اسناد حرف بزنند بيجا تهمت زدن فايده اي ندارد !!!
  ادامه دارد

 • جنرال قونسلگری افغانستان درپشاور به یک تجارتخانه تبدیل گردیده است

  سفارت و قونسلگری یک کشور در کشور دیگر نماینده رسمی دولت و مرجع بااعتبار و مهم میباشد اما متاسفانه جنرال قونسلگری افغانستان در شهر پشاور پاکستان به یک تجارتخانه و جنرال ستور تبدیل گردیده است .

  تاجران و دلالان مشهور این تجارتخانه عبارتند از:
  (اقای عبدالمتین بارکزی سرپرست جنرال قونسلگری ,آقای خیال محمد اسماعیل خیل دیپلومات و آقای سید مرتضی سادات ریس آتشه معارف و یک عده دیگر از همکاران شان)
  این اقایان روی اسناد که باید در قونسلگری اجرا شود تجارت خود را اغاز نموده اند یعنی روی اسناد معتبر مانند پاسپورت ,ویزه ,شهادتنامه ،سه پارچه مکتب و غیره اسناد.
  این آقایان که خود معاشات دالری دارند مگر مصارف روزانه خود را از پول جیب مراجعین حاصل میکنند.

  رشوه ستانی از کارت موبایل آغاز گردیده تا 1000$دالر میرسد در بدل ویزه افغانستان از نزد پاکستانی ها مبلغ 3000کلداربنام (ویزه عاجل) اخذ میگردد. که انقریب از طریق رسانه های پاکستان به شما اطلاع داده خواهد شد.
  ودر اجرای پاسپورت افغانی در صورت که خود شخص موجود نباشد مبلغ 300$دالر به امضای خود متین بارکزی تهیه میگردد.

  امضای آقای بارکزی بروی هر سند قیمت جداگانه دارد.
  جناب متین بارکزی و اسماعیل خیل با توافق همدیگر این نرخنامه را تعین نموده در معرض اجرا گذاشته اند.حتی بعضی از کارمندان دیگر را نیز درین کار با خود شامل کرده اند مانند درایور عبدالمتین بارکزی و کارمندان بخش پاسپورت و ویزه.............

  واقعیت دیگر اینست که این آقایان( بارکزی ، اسماعیل خیل، سید مرتضی سادات)اصلاً قابلیت کار در چنین یک از ارگان مهم وکلیدی در وجود شان دیده نمیشود حتی در روز تجلیل از هشتم ثور آقای بارکزی مضمون نوشته شده بروی اوراق را خوانده نمیتوانست .و مورد تمسخر مجلس قرار گرفت.
  قرار دیده میشود وزارت خارجه افغانستان آقای اسماعیل خیل را صرف به نوشیدن چای،سگرت کشیدن،رشوه گرفتن به داخل منزل اش فرستاده است وچنین امضای که اسماعیل خیل بروی کدام سند امضا میکند اصلاً قابل تمسخر است

  اقای سید مرتضی سادات ریس آتشه معارف در شهر پشاور در نخستین روز که وظیفه اش را اشغال میکرد خود را اولاد (رسول خدا) و خدمتگار صادق و واقعی مردم معرفی نمود اما به زودترین فرصت اصلیت او برای همه نمایان گردید.که با چندی از همکاران خاین داخل دفتر وهمدستی یکتعداد از مدیران پست مکاتب افغانی که بنام های عبدلشکور راجی ،بصیر خان نظری ،سروری،احمدی،و چند تن از همدستان شان از طبقه اناث به تجارت اسناد تعلیمی اغاز نموده اند و علم و معرفت را در معرض خرید و فروش قرار داده اند. و این پروسه شاید تا که این خاینین به همین چوکی هایشان کار میکنند ادامه داشته باشد.
  با داشتن معلومات که من دارم تمام وظایف را کارمندان محلی انجام میدهد و دیپلوماتان بدون اینکه کوچکترین معلومات در مورد وظایف و مسولیت های خود داشته باشند آنان همیشه مصروف رشوه ستانی ، شراب خوری و زنیکه بازی خود میباشند. که خیلی جای شرم و خجالت است برای چنین کار...
  از مقام وزارت خارجه ،ج.ا.افغانستان خواهشمند میباشیم تا در زمینه هر چه عاجلتر داخل اقدام شده و پای اینگونه اشخاص را از چنین یک ارگان مهم برای همیشه قطع سازند و مهاجرین مقیم پشاور را از شر این سیاه کاران و سیاه رویان نجات بدهید

 • نامزد مورد نظر ما عبدالله عبدالله است.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس