قنبرمستغنی

قنبرمستغنی(شمس) متولد ولایت میدان افغانستان، مقیم سویدن. کاریکاتور،نقاشی و داستان نویسی ازمشغله های ذهنی ام هستند. ولی تابحال انتشاری نصیب کارها نشده. میخواهم اندرز استادم که میگفت: مدتی می بایدت لب دوختن وزسخن دانان سخن آموختن، را بکناری بگذارم و سکوتی که کمی طولانی شده را بشکنم.
با این کاریکاتور میخواهم شروعی کرده باشم. تا دیده شود چه میشود.

فرستادن پيام

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس