طبیعت و محيط زيست

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

نمایی از بند قرغه

چهار شنبه 25 فبروری 2009

بغلان: آب آشاميدنی سالم

چهار شنبه 18 فبروری 2009

سبوتاژ بزرگ در پايتخت

چهار شنبه 31 دسامبر 2008, توسط رزاق مأمون

دره ی سالنگ!

جمعه 26 دسامبر 2008

به حیوانات هم رحم نمی شود!

يكشنبه 7 دسامبر 2008

جستجو در کابل پرس