پناهجویان، مهاجرت، آوارگی و جنایت کوچ اجباری

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کوچی ها کجا بروند؟!

چهار شنبه 25 جولای 2007

منكر حقايق نشويم؟

شنبه 16 جون 2007

جستجو در کابل پرس