Kabul Press, World Media Home, Associated with RAHA in exile

 جهان - افغانستان - فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی - سياسی - حقوق بشر - انتشار کتاب - درباره ی ما - کار با ما  

روزنامه های برتر دنيا: آسيا   آمريکای لاتين   آفريقا   اروپا   ايالات متحده   کانادا   استراليا   پيوندها   صفحه ی نخست


چشم انداز افغانستان نو

فارسی: افغانستان - ايران - تاجيکستان

يکشنبه 7/4/83

خواندن

 و

نوشتن

مهندسی ادبيات افغانستان

کامران ميرهزار

مقاله ها و گفتگو  

گفتگو از مينا کابلی

  جلد: سين کرنان

RAHA S/N: RWIWH7

 

ناتو با بوق و کرنا پشت سر همه

خبرگزاری کابل: با حمله ای که ديروز دربيرون شهر جلال آباد اتفاق افتاد، ناتو اکنون بايد مورد بازخواست قرار گيرد. ناتو که با بوق و کرنا به افغانستان پای گذاشت، عده ای تصور کردند که ناتو خشونت را برمی چيند، آرامش را بازمی گرداند و به بازسازی افغانستان می پردازد. مقامات ناتو در هنگام اعزام نيروهای خود به افغانستان از آن به عنوان تاريخی ترين حرکت ناتو بيرون از مرزهايش ياد کردند و با اطمينان به همه ياداور شدند که در اين کشور ويران پيروز خواهند شد و گليم خشونت را جمع خواهند کرد. ناتو پس از ورود به افغانستان بلافاصله دست به تبليغات وسيعی زد و به شکل های گوناگون تبليغاتی حضور خود را حضوری همراه با صلح اعلام کردند. آن ها به مدرسه ها، بيمارستان ها و مکان های عمومی می رفتند، عکس می گرفتند و تلاش می کردند که چهره ی مردمی از خود نشان دهند. اما طی اين مدت وقت ناتو صرفا برای تبليغات صرف شد که خوراک رسانه هايشان باشد و مردم  اروپا را قانع سازد که ناتو همه جا با خود آرامش و صلح را خواهد برد. حادثه ی ديروز گرچه اولين حادثه از اين دست نبود اما زمان مناسبی برای بازخواست درباره ی عملکرد ناتو و نيروهای ديگر طی مدت حضورشان در افغانستان است. مردم ديگر ژست های تبليغاتی و مهربانانه ی نيروهای ناتو را در کابل نيرنگی بزدلانه می پندارند که به پايتخت آمده و ناتو با يال و کوپالش، بيم کشته شدن افرادش را در مبارزه با خشونت دارد. حضور نيروهای گوناگون بين المللی و نيز خشونت پابرجا اين پرسش را برای همه ايجاد کرده که آن ها برای چه در اين افغانستان آمده اند. آن ها تنها حافظ جان کرزی و خليل زاد هستند و اطراف کاخ رياست جمهوری پرسه می زنند يا طبق ادعايی که کرده اند برای پاسداری از صلح و مبارزه با خشونت آمده اند. در طی اين مدت که خشونت در عراق همه ی نگاه ها را متوجه خود کرده بود، نيروهای خشونت در افغانستان جان دوباره گرفته اند و شورش فرماندهان محلی، حمله به افراد ، گروگان گيری، ربودن کودکان ، تهديد و  نمونه های ديگر خشونت رو به رشد شده است. به نظر می رسد که متاسفانه با نزديک شدن به زمان اعلام شده برای برگزاری انتخابات، فضای نا امن تری در افغانستان حاکم شود. ناتو در آخرين اظهار نظری که پس از شروع فشارها بر اين سازمان داشت، اعلام کرد که در افغانستان شکست نخواهد خورد و نيروهای بيشتری را به اين کشور اعزام می کند. در اين حال ناتو زمانی وادار به اين کار شده که پرسش های گوناگون از ناتو شد و در رسانه ها عملکردش به نقد درامد. اکنون اين سازمان که تاکنون علی رغم همه ی حوادث تلخی که در افغانستان رخ داده و تنها با يونيفورم های مخصوصی که افرادش به تن دارند، به تبليغات در ژست های گوناگون پرداخته اند، در افغانستان چه خواهد کرد؟  ناتو مانند بسياری از سازمان های ديگری که در افغانستان آمده اند تاکنون بهره برداری تبليغاتی داشته اند. سازمان های بين المللی  در طی حضور در افغانستان کارنامه ی چندان درخشانی نداشته اند. چنانچه زمان مناسبی برای واگشايی عملکرد اين سازمان ها در افغانستان برسد، پرده از حقايقی دردناک کنار خواهد رفت.

رييس جمهور تشريفاتی

 انتخابات تشريفاتی تر

به قلم سردبير

خشونت در جلال آباد

پاسداران بين المللی در کاخ رييس جمهور

گزارش های روزانه  از کابل

  نجلا باختر

دايکندی، ولايتی گم در خويش

از مترجمی

 تا روسپی گری

افغانستان تجارتخانه ی حقوق بشر

سطح نازل ژورناليزم در افغانستان

حامد کرزای به رياست زلمی خليل زاد

مشاوران آريل شارون در کابل

قاچاق انسان همچنان ادامه دارد

سفر نويسندگان مختلف به کابل

رواج بهره کشی جديد از زنان افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رها در تبعيد>>>     

 جهان - افغانستان - فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی - سياسی - حقوق بشر - انتشار کتاب - درباره ی ما - کار با ما  

روزنامه های برتر دنيا: آسيا   آمريکای لاتين   آفريقا   اروپا   ايالات متحده   کانادا   استراليا   پيوندها   صفحه ی نخست


کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به خبرگزاری کابل می باشد    ( شرايط استفاده)