Kabul Press, World Media Home, Associated with RAHA in exile

 جهان - افغانستان - فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی - سياسی - حقوق بشر - انتشار کتاب - درباره ی ما - کار با ما  

روزنامه های برتر دنيا: آسيا   آمريکای لاتين   آفريقا   اروپا   ايالات متحده   کانادا   استراليا   پيوندها   صفحه ی نخست


چشم انداز افغانستان نو

خبر های روز افغانستان

سه شنبه 19/3/83

خواندن

 و

نوشتن

مهندسی ادبيات افغانستان

کامران ميرهزار

مقاله ها و گفتگو  

گفتگو از مينا کابلی

  جلد: سين کرنان

RAHA S/N: RWIWH7

 

پناهندگان افغانی را راحت بگذاريد

تريبون فمينيستي ايران

 

با کمک دوستداران رها، رها بازگشت

دستگيری يک روزنامه نگار برای انتشار مقاله در اينترنت

هنر و ادبيات مشرق زمين در ميان کولی های برزيل

نقض همچنان آزادی بيان در ايران

پناهندگان افغانی را راحت بگذاريد

تريبون فمينيستی ايران

چشم اندازافغانستان نو

به قلم سردبير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نجلا باختر - کابل

رواج بهره کشی جديد از زنان افغانستان

زنان افغان  در تکاپوی دست يابی به ارکان اصلی حاکميت

جمعی از زنان افغانستان برای ساماندهی سياسی زنان افغانستان پيش قدم می شوند. زنان افغانستان که سال ها تحت حاکميت طالبان از مزايای زندگی در عرصه های گوناگون محروم بودند و با روی کار آمدن شرايط جديد  مجال کار و فعاليت يافته اند ، اکنون قصد دارند که برای رسيدن به ارکان اصلی حاکميت فعاليت های يکپارچه ای را آغاز کنند. گزارش های منتشر نشده حاکيست که آنان سعی در همراه کردن رييس کمسيون حقوق بشر افغانستان ، سيما ثمر  برای پيشبرد اهداف خود دارند. يکی از اهداف آن ها دستيابی به مقام رياست جمهوری در افغانستان است. در ضمن آن ها به شکل غير رسمی در حال مطالعه و انتخاب زنان فعال می باشند که برای تصدی پست های مختلف وزارت به نامزد های انتخابات رياست جمهوری پيشنهاد شوند. از سويی آنان خواستار ارتباط با جنبش انقلابی زنان افغانستان يا راوا می باشند تا با حضور رسمی آن ها در افغانستان جبهه ای از اپوزيسيون زن افغانستان بگشايند. يکی از اعضای اين گروه که نخواست بزودی نامش فاش شود و بتازگی از کشور آمريکا به افغانستان آمده گفت که طی شرايط جديد، نوع خاصی از بهره کشی  زنان شکل گرفته که تلاش دارد با ياداوری اوضاع زنان در زمان حکومت طالبان، از زنان مانند پيراهن عثمان استفاده شود.  پيراهن عثمان به اين صورت که مردان با بهانه های گوناگونی که مشارکت زنان در آن است به ثروت های بادآورده ای دست پيدا می کنند که در انتها زنان تنها به عنوان کارمند يا مترجم يا فقط برای دکور و توجيه اسپانسر های مالی بکار گرفته می شوند. نوع ديگر از بهره کشی زنان شکل گرفته که از زنان به عنوان تزيين اداره يا محل کار استفاده می شود. وی اشاره کرد که زنان بايد به دانش شان اضافه کنند و تلاش داشته باشند تا خود تصدی امور را بدست گيرند. همچنين او گفت که ما تلاش های فراوانی داشته ايم که زنان افغان در آمريکا، اروپا و ايران را برای راه اندازی جبهه ی مستقل و اپوزيسيون افغانستان هماهنگ کنيم. او گفت که ما با حمايت زنانی که گرايشات چپ و تعاريفی متفاوت از زندگی دارند ، سعی داريم  تا علاوه بر مقابله با بنياد گرايان، عليه باند يا دسته ی حامد کرزای که بوسيله ی زلمی خليل زاد  و دولت خودکامه ی آمريکا اداره می شود، فعاليت کنيم. آمريکايی ها در بهره کشی از زنان به عناوين متفاوت سهم زيادی دارد. در عين حالی که آن ها سال ها استراتژی راه اندازی و حمايت  از کمربند سبز اسلامی را داشته اند و طالبان نتيجه ی حمايت های بی دريغ آن ها بود. طالب های گذشته اکنون با ريش های تراشيده و نکتايی، مشاوران، دستياران و جاسوسان زلمی خليل زاد و حامد کرزای می باشند.  او در انتها از حامد کرزای و رييسش زلمی خليل زاد پرسيد که چرا به گروه های چپ اجازه ی فعاليت رسمی داده نشده است و چرا به همپاليکی های خود و جيره خواران سفارت امريکا مجوز داده ايد؟ گروه های چپ می توانند فضای از رقابت سياسی ايجاد کنند، در حالی که حامد کرزای با فعاليت گروه های وابسته ويا نزديک به خود با حمايت سفارت آمريکا ، حکومتی تک گفتار با شمايلی آب و رنگ داده ايجاد کرده است.

گفتنی ست که بسياری از گروه های چپ نمی توانند به فعاليت آزادانه و علنی دست بزنند و  هنوز بيرون از افغانستان گاهی با تئوری های فرسوده ی پيش بازی می کنند.  جبهه ی جديد ی از زنان که با گرايشات چپ در حال شکل گرفتن است نويد نوانديشی و  تغييرات اساسی را در جبهه ی غير رسمی چپ می دهد.

کابل

najla@kabulpress.org

Your Comment

حامد کرزای به رياست زلمی خليل زاد

مشاوران آريل شارون در کابل

قاچاق انسان همچنان ادامه دارد

سفر نويسندگان مختلف به کابل

سطح نازل ژورناليزم در افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 جهان - افغانستان - فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی - سياسی - حقوق بشر - انتشار کتاب - درباره ی ما - کار با ما  

روزنامه های برتر دنيا: آسيا   آمريکای لاتين   آفريقا   اروپا   ايالات متحده   کانادا   استراليا   پيوندها   صفحه ی نخست


کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به خبرگزاری کابل می باشد    ( شرايط استفاده)