فساد، سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

مافیای حنیف اتمر

دوشنبه 6 اكتبر 2014, توسط کابل پرس

جستجو در کابل پرس