استخبارات، جاسوس و جاسوسی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

ISI

يكشنبه 15 می 2011, توسط عتیق شاهد

بدون شرح

دوشنبه 18 آپریل 2011, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس