دين، عقايد و باورها

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

قصه آمدن راهب چینی به بامیان

يكشنبه 14 نوامبر 2010

سنگسار در اسلام

يكشنبه 14 نوامبر 2010, توسط محمد جاوید حسینی

مسلمانان دو روی افغان

چهار شنبه 10 نوامبر 2010, توسط کابل پرس

نقش آخوندها در جامعه

دوشنبه 8 نوامبر 2010, توسط نادر شاه نظری

سخنی چند پیرامون آتش زدن قرآن

يكشنبه 12 سپتامبر 2010, توسط kawa gharji

جستجو در کابل پرس