Kabul Press, World Media Home, Associated with RAHA in exile

 جهان - افغانستان - فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی - سياسی - حقوق بشر - انتشار کتاب - درباره ی ما - کار با ما  

روزنامه های برتر دنيا: آسيا   آمريکای لاتين   آفريقا   اروپا   ايالات متحده   کانادا   استراليا   پيوندها   صفحه ی نخست


کتاب اول کابل

فارسی: افغانستان - ايران - تاجيکستان

آگهی در خبرگزاری کابل

خواندن

 و

نوشتن

مهندسی ادبيات افغانستان

کامران ميرهزار

RAHA S/N: RWIWH7

کابل شهر سيم خاردار و ورود ممنوع

روايتی از افغانستان لب بسته

 

امروز افغانستان

19/6/1383

دستگيری سه روزنامه نگار در ايران>>>

پرتاب چهار راکت در کابل

خبرگزاری کابل: امشب پس از قطع برق سراسری صدای پرتاب چهار راکت در کابل شنيده شد. راکت اول حدود ساعت 21 به وقت کابل از طرف کتل خيرخانه بگوش رسيد. راکت دوم با صدای شديد تر حدود 20 دقيقه بعد پرتاب شد و همينطور بصورت پياپی و با فاصله ی چند دقيقه راکت سوم و چهارم. هنوز از جزييات اين ماجرا اطلاعاتی در دست نيست.

 پنجشنبه/19/6/1383 ساعت 22 بوقت کابل

امروز افغانستان

19/6/1383

در ايران کودکان افغانستان از تحصيل محروم می شوند

خبرگزاری کابل: امسال نيز حکومت ايران تدابير سختی را برای ادامه ی تحصيل کودکان افغانستان اعمال می کند، بطوريکه بسياری از کودکان ديگر نمی توانند ادامه ی تحصيل دهند. در ايران هر ساله حکومت، مهاجران را به شکل های مختلفی تحت فشار قرار می دهد و پس از اخذ مبالغ هنگفتی آن ها را دوباره رها می کند. سه سال پيش حکومت در اقدامی غافلگيرانه اقدام به بستن تمامی مدارس غير انتفاعی افغان ها کرد. چند سال پيش نيز با علم کردن شعبان بی مخ حکومت ايران معروف به کريم غول، فضای رعب و وحشت را برای مهاجران افغان ايجاد کرده بود. حکومت ايران هر چند وقت يک بار موج اجتماعی وسيعی را عليه مهاجران راه اندازی می کند، بطوريکه چند سال پيش با هدايت روزنامه ی ايران کشتار وسيعی را همراه با سرقت و تجاوز به زنان و دختران در تهران و حومه ی آن براه انداخته بود. موج اجتماعی معروف به خفاش شب اساس خانواده ی بسياری را ويران کرد که در زمان مناسب بايد حکومت و روزنامه ی ايران در جلسه ی علنی محاکمه شوند.  آوارگان افغان در ايران متهم به اين هستند که فضای کار را اشغال کرده اند و دولت ايران هزينه های زيادی را برای آن ها مصرف می کند.اين در حالی ست که نابسامانی های اقتصادی، فساد اداری بالا و سانسور و محدوديت رژيم ايران باعث هدر رفتن سرمايه و کار می شود. ايران بزرگترين کشوری ست که استعداد ها از آنجا فرار می کنند. علاوه بر آن محدوديت به نحوی ست که علاوه بر مغز ها، ديده شده که از لايه های پايين تر جامعه و حتا کارگران نيز اقدام به فرار از ايران کرده اند. در نبود حکومت باثبات در افغانستان و بی لياقتی سفرا و کارداران افغان در ايران، حکومت اين کشور هر رفتاری که مايل است را در قبال مهاجران انجام می دهد. در تهران پايتخت ايران، برای کارفرمايان، مهاجران افغان افراد مطمئن و مورد اعتماد محسوب می شوند و بارها ديده شده که آن ها می گويند که کارگر و يا نگهبان ايرانی پس از چند مدتی دست به سرقت می زند و متواری می شود. جلوگيری از ادامه ی تحصيل کودکان افغان در حالی صورت می گيرد که رژيم ايران تبليغات گسترده ای را که حاکی از روابط خوب با افغانستان است ، براه انداخته است. کودکان افغانستان با ضريب هوشی بالا در ايران امسال نيز همچون سال های گذشته در نامشخص بودن سرنوشت خود بسر می برند. فضای رعب و وحشتی که رژيم عليه مهاجرين برپاکرده، باعث صدمات جبران ناپذيری خواهد شد. در همين حال بارها ديده شده که سربازان ايرانی بر سر چهارراه ها و ميدان ها، افغان ها را غافلگير کرده و با ضرب و شتم به جاهای نامعلومی منتقل می کنند. چند ماه پيش مواردی ديده شده که حاکی از آن است که مهاجران بازداشت شده به اردوگاه های کار اجباری برده می شوند و يا در شهر زلزله زده ی بم وادار به کار بدون دستمزد شده اند. رژيم ايران همواره اينگونه اتهامات را بی پايه و اساس خوانده است. ولی شواهد نشان از عمق فاجعه ای می دهد که رژيم، طی سال ها برای مهاجران فراهم کرده است. از سويی سربه نيست شدن انواع کمک های بی شمار بين المللی به مهاجران افغان در ايران، خود جای بررسی و کند و کاو است. باز هم ديده شده که برای مثال کامپيوتر هايی که برای آموزش افغان ها به ايران فرستاده شده در ادارات و اماکن ايران ، مورد استفاده ی ديگران قرار می گيرد. و باز هم بارها ديده شده که سربازان ايرانی در سرقت از افغان ها به بهانه های گوناگون دست داشته و يا باز هم ديده شده که چگونه کودکان مورد ضرب وشتم شديد آنان قرار می گيرند. حکايت مهاجرت به ايران حکايت دردناکی ست که بررسی هر زاويه ی آن فاجعه ای را نشان می دهد. متاسفانه سازمان های بين المللی مستقر در ايران نيز جزو بی کفايت ترين آنانند. بطوريکه مثلا گاهی کارمندان  کميساريای ملل متحد در امور پناهندگان خود در بالا کشيدن کمک های مالی به مهاجران دست دارند. چند ان. جی. او که در طی چند سال اخير در امور مهاجران در ايران فعاليت می کردند، يا جاسوس هايی بودند که تحقيقات گسترده در ايران را به روسايشان در غرب می فرستادند و يا بودجه های هنگفت برای عياشی ها و خوشگذرانی هايشان در تهران يا اطراف مشهد مانند شانديز و طرقبه مصرف می شد. همانگونه که ذکر شد نبود سفير و يا سرکنسول و کادار با کفايت افغان در ايران باعث آن شده که رژيم هيچگونه هراسی از جانب دولت افغانستان احساس نکند. و باز متاسفانه همين افراد بيشتر از آن که برای افغان ها بکار آيند، مزدوران رژيم ايران محسوب می شوند. در شرايط حاضر دولت افغانستان می تواند فشارهای لازم را همراه با کمک مجامع بين المللی بر رژيم ايران درباره ی سرنوشت کودکان، مردان و زنان بی دفاع افغان وارد کند. اما درد زمانی ست که متاسفانه اين رژيم، مزدوران فراوانی را از بين افغان ها در بدنه ی حکومت افغانستان دارد. رژيم ايران  يکی از  رژيم ها محسوب می شود که برای  اتباع خود ايران نيز محدوديت های فراوانی ايجاد کرده است و در هر دقيقه سرمايه ی بی شماری را از مردم ايران به يغما می برد. مردم در ايران کم کم از اصلاحات نا اميد شده اند و زمينه های براندازی در حال شکل گرفتن است.

 پنجشنبه/19/6/1383 ساعت 16:30 بوقت کابل

طبق آخرين گزارش ها اسماعيل خان همچنان قصد دارد که در هرات قدرت را در اختيار داشته باشد. از سويی تيم جديد منتخب شده از سوی حامد کرزی سفر امروز خود را به هرات تا روز شنبه ی آينده به تعويق انداخته است. لازم به ذکر است که کارنامه ی والی جديد انتخاب شده از سوی دولت برای هرات، به هيچ عنوان کارنامه ی درخشانی نمی باشد. ايشان طی چند سال سفير دولت غير قانونی برهان الدين ربانی در ايران بودند و  لياقت چندانی از خود به خرج ندادند. ايشان همچون رييس جمهورشان ربانی يکی از مزدوران رژيم ايران محسوب می شدند و گمان می کنيم همچنان باشند.

 پنجشنبه/19/6/1383 ساعت 16:20 بوقت کابل

آيا اسماعيل خان کنار خواهد رفت؟

خبرگزاری کابل : گفته می شود که از سوی پايتخت والی جديدی همراه با تيم کاری جديد برای ولايت هرات انتخاب شده است و رايزنی ها با اسماعيل خان والی کنونی ادامه دارد تا او پست خود را به آقای سيد محمد خيرخواه واگذار کند. خير خواه پيشتر سفير افغانستان در کشور اکراين و ايران بود که از سوی حامد کرزی به اين سمت گماشته شده است. او يکی افراد وابسته به جمعيت اسلامی افغانستان و گروه جنگسالار برهان الدين ربانی می باشد. يکی از مقامات انتخاب شده در تيم جديد، امروز در دفتر خبرگزاری کابل گفت که چنانچه اسماعيل خان موافقت کند که به کابل بيايد يا خانه نشين شود، فردا پنجشنبه صبح تيم جديد با هواپيمای آمريکايی ها به هرات خواهد رفت. از سويی از هرات خبر می رسد که اسماعيل خان سرسختانه با اين تغيير و تحولات مخالف است. بسياری معتقدند که بيرون آمدن وی از هرات باعث فروپاشی تمامی قدرتی می شود که او طی سال ها بدست آورده و اکنون از اين قدرت می تواند به عنوان اهرم فشاری برابر دولت مرکزی استفاده کند. اسماعيل خان که در دوران طالبان به اسارت درآمده بود و با کمک ايران و هزينه های هنگفت اين کشور موفق به فرار شده بود، اکنون تمام قدرت در غرب افغانستان را در اختيار دارد. بگونه ای که از غرب افغانستان به عنوان مملکت اسماعيل خان ياد می کنند. در درگيری های چند ماه پيش هرات پسر اسماعيل خان کشته شد و خشم او را برانگيخته است. علی رغم محدوديت هايی که در هرات برای مردم وجود دارد، هرات يکی از شهرهايی ست که نسبت به ساير نقاط افغانستان از رشد چشمگيری برخوردار است. در هرات زنان نمی توانند بدون چادر و برقع از خانه بيرون آيند و حق رانندگی ندارند. در هرات فعاليت های سياسی جز برای موافقان اسماعيل خان و دار و دسته اش ممنوع می باشد. بارها مقاماتی از سوی پايتخت به هرات فرستاده شدند که از سوی اسماعيل خان برگشت داده شده اند. در همين حال کشور جمهوری اسلامی ايران نيز مخالفت خود را با برکناری اسماعيل خان اعلام کرده است. قابل ذکر است که اسماعيل خان روابط بسيار خوبی را با حکومت ايران دارد و هميشه از حمايت ها مالی فوق العاده ی اين کشور برخوردار است. حکومت ايران با برکناری اسماعيل خان از هرات تمام نفوذ خود را در غرب افغانستان از دست می دهد. اين کشور هراس آن را دارد که مبادا غرب افغانستان به محلی برای تجمع مخالفان سياسی و طرفداران برکناری رژيم تبديل شود و يا پايگاه های آمريکايی در مرز برپا شود. 

 چهارشنبه/18/6/1383 ساعت 20:20 بوقت کابل

دايکندی، ولايتی گم در خويش

از مترجمی

 تا روسپی گری

افغانستان تجارتخانه ی حقوق بشر

جمع بندی اجلاس سران ناتو

حامد کرزی پست رييس جمهوری را تثبيت کرد

به قلم سردبير

ناپديدشدن يک ژورناليست استراليايی و دستيار افغان

ناتو با بوق و کرنا پشت سر همه

خشونت در جلال آباد

پاسداران بين المللی در کاخ رييس جمهور

انحصار طلبی و کمک به خشونت  بی. بی. سی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رها در تبعيد>>>     

 جهان - افغانستان - فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی - سياسی - حقوق بشر - انتشار کتاب - درباره ی ما - کار با ما  

روزنامه های برتر دنيا: آسيا   آمريکای لاتين   آفريقا   اروپا   ايالات متحده   کانادا   استراليا   پيوندها   صفحه ی نخست


کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به خبرگزاری کابل می باشد    ( شرايط استفاده)