فساد، سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

فساد: کرزی بارکش فهیم یا ...

يكشنبه 17 مارچ 2013, توسط عتیق شاهد

گلدان فساد

يكشنبه 23 دسامبر 2012, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس