عکس روز

در همین بخش

سگرت نکشيد!

شنبه 12 جنوری 2008

دختر کوچی

جمعه 11 جنوری 2008

دايکندی: سحرگاه نيلی

چهار شنبه 9 جنوری 2008

جشن نور به روایت تصویر

دوشنبه 31 دسامبر 2007

اميرالمومنين؟

پنج شنبه 27 دسامبر 2007

يک عکس يادگاری

چهار شنبه 26 دسامبر 2007

ازدواج اجباری کودکان

يكشنبه 23 دسامبر 2007

کابل سپيدپوش شد!

يكشنبه 23 دسامبر 2007

بازار کابل

يكشنبه 16 دسامبر 2007

پسر چوپان در دايکندی

يكشنبه 16 دسامبر 2007

جستجو در کابل پرس