طنز روز

در همین بخش

اين جناب هم بی کارتون نباشد!

يكشنبه 27 آپریل 2008

نان نان نان!

جمعه 25 آپریل 2008

شورای ملاهای افغانستان

پنج شنبه 24 آپریل 2008

جبهه ملی و مصطفی ظاهر!

جمعه 18 آپریل 2008

بدون شرح!

پنج شنبه 17 آپریل 2008

باز هم هفت و هشت ثور!

يكشنبه 13 آپریل 2008

سرباز انگليسی و جنگ!

شنبه 12 آپریل 2008

هفت و هشت ثور!

جمعه 11 آپریل 2008

رييس و اين دو معاون!

چهار شنبه 9 آپریل 2008

بدون شرح!

سه شنبه 8 آپریل 2008

باز هم قصه ی کريم خرم!

دوشنبه 7 آپریل 2008

جستجو در کابل پرس