طنز روز

در همین بخش

رییس جمهور است يا پیشخدمت؟

دوشنبه 7 آپریل 2008

قصابی!

شنبه 5 آپریل 2008

سياف، محقق و تلويزيون طلوع

پنج شنبه 3 آپریل 2008

کودکان و طالبان آدمکش

جمعه 28 مارچ 2008

زنده باد مرده باد!

چهار شنبه 26 مارچ 2008

ميراث شوم محمد ظاهر

سه شنبه 25 مارچ 2008

برو کاکا ای حاصل جهاد ماست!

دوشنبه 24 مارچ 2008

اين جامعه ی بين المللی!

يكشنبه 23 مارچ 2008

عراق

سه شنبه 18 مارچ 2008

جستجو در کابل پرس