عکس روز

در همین بخش

روستایی دورافتاده در دایکندی

چهار شنبه 26 مارچ 2008

يک عکس گويا

چهار شنبه 19 مارچ 2008

بهترين تفريح کودکان ما!

سه شنبه 18 مارچ 2008

نمايی از تنگی تاشقرغان

سه شنبه 11 مارچ 2008

سپيده دم هندوکش

يكشنبه 9 مارچ 2008

اينجا هندوستان است!

شنبه 8 مارچ 2008

کارته 3 کابل

پنج شنبه 6 مارچ 2008

جستجو در کابل پرس