استخبارات، جاسوس و جاسوسی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

کرزی در جستجوی سر نخ

سه شنبه 11 دسامبر 2012, توسط عتیق شاهد

وعده های اسدالله خالد

يكشنبه 9 دسامبر 2012, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس