استخبارات، جاسوس و جاسوسی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

هنرمندان ISI

شنبه 31 مارچ 2012, توسط عتیق شاهد

طرح ترور کرزی دروغ است

جمعه 7 اكتبر 2011, توسط حقیقت جو

جستجو در کابل پرس