استخبارات، جاسوس و جاسوسی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

عکس ها سخن میگویند!

سه شنبه 12 جولای 2011, توسط khan

ISI and terrorism

چهار شنبه 18 می 2011, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس