اعتراض، راهپیمایی و تظاهرات

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

تقابل دو ” نه "

دوشنبه 27 می 2013, توسط عزيز الله كريمی

جستجو در کابل پرس