دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

خدا درست کند که شما خراب کنید؟

چهار شنبه 10 سپتامبر 2008, توسط Castro

جبهه شتر گاو پلنگی!

يكشنبه 7 سپتامبر 2008, توسط جانباز

فهیم، سیاف، قانونی، محقق و...

يكشنبه 7 سپتامبر 2008

من خواهان عدالت هستم!

چهار شنبه 3 سپتامبر 2008, توسط محمد صدیق مصدق

خطرناکترین حیوانات جهان!

سه شنبه 26 آگوست 2008

از این اشک تا آن اشک!

جمعه 22 آگوست 2008, توسط حسين زاهدی

صلح!

يكشنبه 17 آگوست 2008, توسط محمد اسحاق فياض

جستجو در کابل پرس