دو قرن جنایت در افغانستان: جنایات نسل کشی، قتل عام، برده داری، جنگ های داخلی، جنایات جنگی و جنایات حاد علیه بشریت

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

خط مشی شهنواز تنی

شنبه 14 مارچ 2009

مسعود در نبرد استخباراتی

شنبه 28 فبروری 2009, توسط رزاق مأمون

پشتو-ونداليسم؛

جمعه 27 فبروری 2009, توسط اسد بودا

ملت ضعیف و رهبران کثیف

پنج شنبه 26 فبروری 2009, توسط الله داد (عجمی)

افشار، در برابر غزه هیچ است

يكشنبه 15 فبروری 2009, توسط لطيف طارق

سالگره فاجعه افشار نرسیده است؟

چهار شنبه 11 فبروری 2009, توسط محمود روزی

حقوق بشر برای همه!

سه شنبه 3 فبروری 2009

جستجو در کابل پرس